Ρινοπλαστικη - Rebeauty

Ρινοπλαστικη

Λύνει όλα τα αισθητικά και αναπνευστικά προβλήματα

Ίσως η συχνότερη επέμβαση των πλαστικών χειρουργών, η οποία εκτός από τον αισθητικό παράγοντα βελτιώνει και την αναπνευστική λειτουργία.

Η ρινοπλαστική γίνεται με γενική αναισθησία ή τοπική αναισθησία και μέθη και πρόκειται για απλή διαδικασία που διαρκεί 1-2 ώρες. Ένα μέρος των χόνδρων και οστών, διαμορφώνεται. Η μύτη στερεώνεται με νάρθηκα γύψο για 7-10 ημέρες μετά την επέμβαση.

Υπάρχει ένας επιπωματισμός στα ρουθούνια για την πρόληψη της αιμορραγίας, έτσι είναι αναγκαίο να μείνετε στο νοσοκομείο για 1 ημέρα. Στη μετεγχειρητική περίοδο συχνά παρουσιάζονται οίδημα και μώλωπες στο πρόσωπο, φαινόμενα τα οποία υποχωρούν μέσα σε λίγες ημέρες.

Η ρινοπλαστική είναι μία από τις πιο κοινές αλλά τεχνικά πιο δύσκολες διαδικασίες στην πλαστική χειρουργική. Είναι επιλέξιμος για μια ρινοπλαστική, όποιος έχει πλήρη ανάπτυξη, δηλαδή περίπου τα 18 έτη. Η ρινοπλαστική μπορεί να μειώσει ή να αυξήσει το μέγεθος της μύτης σας. Μπορεί να διορθώσει το σχήμα της μύτης ή τη προβολή της, να περιορίσει τo εύρος των ρώθωνων.

Η ρινοπλαστική μπορεί να γίνει για την επίτευξη των στόχων αισθητικής ή ακόμα και για σκοπούς ανακατασκευής μετά από τραυματισμό ή για να διορθώσει γενετικές ανωμαλίες, όπως σχιστίες παραμορφώσεις, ή αναπνευστικά προβλήματα.

Όσο αφορά τους ασθενείς που έχουν προβλήματα υγείας θα πρέπει να υπάρχει σαφές προεγχειρητικό πλάνο προς αποφυγήν διεγχειρητικών και μετεγχειρητικών επιπλοκών.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης διαβούλευσης, ο χειρουργός θα σας εξηγήσει τη διαδικασία της επέμβασης με λεπτομέρεια, θα αξιολογήσει την υπόθεσή σας και θα συζητηθούν οι δυνατότητες της χειρουργικής επέμβασης και η κατάλληλη για εσάς επιλογή. Αυτό το μέρος της προετοιμασίας είναι πολύ σημαντικό.

Πολλοί ιατροί λειτουργούν με λογισμικό προσομοίωσης ή με την επεξεργασία της φωτογραφίας. Η χειρουργική επέμβαση στη μύτη παρουσιάζει αλλαγή στην έκφραση του προσώπου συνολικά και θα πρέπει να είστε έτοιμοι για αυτή την αλλαγή.

Κατά τη διάρκεια της ανάλυσης του προσώπου αξιολογούνται οι ακόλουθες αναλογίες:

  • Μέτωπο-ρινική γωνία
  • Pινοχειλική γωνιά
  • Pάχη ρινός
  • Aκρορίνιο
  • Aπόκλιση κατά τους άξονες
  • Συμμετρία και πλάτος ρινός
  • Ποιότητα του δέρματος
  • Λειτουργία της μύτης: αναπνοή, όσφρηση, συντονισμός ήχου

Η χειρουργική επανόρθωση του ρινικού διαφράγματος και οι κογχεκτομές για την αποκατάσταση της καλής αναπνευστικής λειτουργίας γίνονται πάντα σε συνεργασία με ωτορινολαρυγγολόγο. Εάν ο ασθενής επιθυμεί λειτουργική αποκατάσταση και αισθητική ρινοπλαστική κατά την ίδια στιγμή, η σταθερή συνεργασία μας με εκλεκτούς ΩΡΛ συναδέλφους αποτελεί εγγύηση του αποτελέσματος.

Τα αποτελέσματα της ρινοπλαστικής είναι διαρκή. Ωστόσο, είναι αναγκαίο να συνειδητοποιήσουμε ότι το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να μην είναι προφανές για διάστημα μέχρι και ένα έτος μετά την επέμβαση.