Κοιλιοπλαστικη - Rebeauty

Κοιλιοπλαστικη

Επίπεδη και σφιχτή κοιλιά για άνδρες και γυναίκες

Η Κοιλιοπλαστική, κοινώς γνωστή ως «tummy tuck» είναι μια σημαντική χειρουργική διαδικασία που κάνει επίπεδη τη κοιλιά σας με την αφαίρεση του επιπλέον λίπους και δέρματος και αποκαθιστά τους μυς στην κοιλιά επιτυγχάνοντας τη σύσφιξή τους. Η κοιλιοπλαστική μπορεί να μειώσει δραματικά την εμφάνιση της πτώσης ή τη προβολή της κοιλιάς.

Στην κοιλιακή χώρα βάζουμε ειδική ζώνη συγκράτησης μετά τη διαδικασία του χειρουργείου, η οποία φοριέται για περίπου ένα μήνα. Η νοσηλεία διαρκεί 1-2 ημέρες, και η συνολική διαδικασία ανάρρωσης διαρκεί 2-4 εβδομάδες.

Οι πιο συνηθισμένες αιτίες που μας οδηγούν στην επιλογή της Κοιλιοπλαστικής:

  • Εγκυμοσύνη
  • Σημαντική μείωση του βάρους
  • Διάσταση των ορθών κοιλιακών μυών και αποδυνάμωση του κοιλιακού τοιχώματος
  • Στις γυναίκες που υπέστησαν απότομη μείωση βάρους μετά από εγκυμοσύνη ή απώλεσαν κιλά συνέπεια δίαιτας, ή απώλεσαν κιλά μετά από κάποια βαροιατρική επέμβαση, το δέρμα είναι συχνά χαλαρώνει, αποκτά ραβδώσεις και παραμένει σε περίσσεια. Η χαλάρωση αυτή συχνά, προκαλεί λειτουργική διαταραχή του κοιλιακού τοιχώματος.
  • Η πλαστική χειρουργική επέμβαση μειώνει το χάσμα μεταξύ των ορθών κοιλιακών μυών, απομακρύνει την περίσσεια του δέρματος και του λίπους με ταυτόχρονη λιποαναρρόφηση και μετακινεί τον ομφαλό στη φυσική του θέση.

Η κοιλιοπλαστική είναι επίσης μια εναλλακτική λύση για τους άνδρες που ήταν παχύσαρκοι και εξακολουθούν να έχουν περίσσεια δέρματος στην κοιλιακή χώρα μετά από μείωση του βάρους. Στους άνδρες το λίπος συχνά εναποτίθεται στην κοιλιακή κοιλότητα και όχι στο χόριο. Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νού ότι η κοιλιοπλαστική δεν θα λύσει αυτό το πρόβλημα.

Η κοιλιοπλαστική (Tummy Tuck) περιλαμβάνει:

  • Τη μείωση του περισσευούμενου δέρματος και του λίπους της κοιλιάς
  • Τη διόρθωση διαταραχών του δέρματος
  • Τη χειρουργική αποκατάσταση της διάστασης των ορθών κοιλιακών μυών

Τύποι κοιλιοπλαστικής :

  • Πλήρης κοιλιοπλαστική
  • Τροποποιημένη κοιλιοπλαστική Μίνι κοιλιοπλαστική