Ανορθωση γλουτων - Rebeauty

Ανορθωση γλουτων

Αποκατάσταση τόσο πτώσης όσο και όγκου

Οι επεμβάσεις όπως Αυξητική γλουτών και Ανόρθωση Γλουτών είναι οι επεμβάσεις που τα τελευταία χρόνια απασχολούν όλο και πιο πολύ τους πλαστικούς χειρουργούς.

Η Aνόρθωση των γλουτών ή buttock lift έχει να κάνει με την αποκατάσταση της πτώσης και εννίοτε με την αποκατάσταση του χαμένου όγκου ή του μη υπάρχων όγκου.

Αν χρειάζεται μόνο ανόρθωση, τότε με τομές στο επάνω μέρος των γλουτών (οι οποίες κρύβονται μέσα στο εσώρουχο) ανορθώνουμε μύες και δερμουποδόριο των γλουτών.

Αν πάλι λείπει όγκος τότε προχωράμε στην Αυξητική γλουτών, αποκαθιστώντας με τη βοήθεια ενθεμάτων σιλικόνης ή λιπώδους ιστού από άλλο σημείο του σώματος τον όγκο.

Σαν επέμβαση θεωρείται μεγάλη, οπότε η καλή υγεία του ενδιαφερόμενου είναι απαραίτητη όπως και η μετεγχειρητική συνεργασία.