Ανισομαστια - Rebeauty

Ανισομαστια

Αντιμετώπιση με τα πλέον σύγχρονα μέσα

Η ανισομαστία είναι μια συνηθισμένη κατάσταση που απασχολεί τον γυναικείο πληθυσμό. Η χειρουργική λύση στο πρόβλημα αυτό εξαρτάται από τον βαθμό ανισομαστίας και ανάλογα αυτού επιλέγεται και η τεχνική.

Συνήθως σε μικρές ανισομαστίες και μικρό στήθος είθισται να γίνεται αποκατάσταση με ενθέματα σιλικόνης διαφορετικού μεγέθους και προβολής για να διορθωθεί το πρόβλημα.

Σε πολύ μεγάλες διαφορές με μεγάλο όγκο μαστού, επιλέγουμε μεικτές τεχνικές (συνδυασμός, αυξητικής–μαστοπηξίας –μειωτικής).

Πάντως είναι ένα πρόβλημα ρουτίνας και αντιμετωπίζεται εύκολα χρησιμοποιώντας τα σύγχρονα μέσα που μας παρέχει η εξέλιξη της πλαστικής χειρουργικής.